hrvatska.eu zemlja i ljudi
Hrvatska je administrativno podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb, koji ima status županije. Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koje se između ostaloga odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.
Politički ustroj

Županije

Županija je temeljna jedinica regionalne samouprave. Sadašnja upravno-teritorijalna podjela uvedena je 1997, kad je promijenjena podjela iz 1992. Manje administrativno-teritorijalne jedinice u sastavu županija jesu gradovi u urbanim područjima, odnosno općine u ostalim područjima. Zakonom iz 2006. Hrvatska ima 127 gradova i 428 općina. Glavni grad Zagreb ima poseban status grada i županije.

Županija kao jedinica teritorijalne podjele u Hrvatskoj ima dugačku tradiciju. Spominje se od 10. st., isprva u južnom dijelu zemlje, a potom i u sjevernom. U različitu broju te s promjenjivim teritorijalnim opsegom, načinom ustroja i ovlastima, održale su se do 20. st. Nakon razvojačenja Vojne granice 1881. na području Kraljevina Hrvatske i Slavonije bilo je osam županija: Modruško-riječka, Ličko-krbavska, Zagrebačka, Varaždinska, Bjelovarsko-križevačka, Požeška, Virovitička i Srijemska.

Hrvatske županije i Grad Zagreb

I. Zagrebačka županija
Upravno središte: Zagreb
Broj stanovnika (2021): 299 985
Površina: 3060 km²
zagrebacka-zupanija.hr
II. Krapinsko-zagorska županija
Upravno središte: Krapina
Broj stanovnika (2021): 120 702
Površina: 1229 km²
kzz.hr
III. Sisačko-moslavačka županija
Upravno središte: Sisak
Broj stanovnika (2021): 139 603
Površina: 4468 km²
smz.hr
IV. Karlovačka županija
Upravno središte: Karlovac
Broj stanovnika (2021): 112 195
Površina: 3626 km²
kazup.hr
V. Varaždinska županija
Upravno središte: Varaždin
Broj stanovnika (2021): 159 487
Površina: 1262 km²
varazdinska-zupanija.hr
VI. Koprivničko-križevačka županija
Upravno središte: Koprivnica
Broj stanovnika (2021): 101 221
Površina: 1748 km²
kckzz.hr
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravno središte: Bjelovar
Broj stanovnika (2021): 101 879
Površina: 2640 km²
bbz.hr
VIII. Primorsko-goranska županija
Upravno središte: Rijeka
Broj stanovnika (2021): 265 419
Površina: 3588 km²
pgz.hr
IX. Ličko-senjska županija
Upravno središte: Gospić
Broj stanovnika (2021): 42 748
Površina: 5353 km²
licko-senjska.hr
X. Virovitičko-podravska županija
Upravno središte: Virovitica
Broj stanovnika (2021): 70 368
Površina: 2024 km²
vpz.com.hr
XI. Požeško-slavonska županija
Upravno središte: Požega
Broj stanovnika (2021): 64 084
Površina: 1823 km²
pszupanija.hr
XII. Brodsko-posavska županija
Upravno središte: Slavonski Brod
Broj stanovnika (2021): 130 267
Površina: 2030 km²
bpz.hr
XIII. Zadarska županija
Upravno središte: Zadar
Broj stanovnika (2021): 159 766
Površina: 3646 km²
zadarska-zupanija.hr
XIV. Osječko-baranjska županija
Upravno središte: Osijek
Broj stanovnika (2021): 258 026
Površina: 4155 km²
obz.hr
XV. Šibensko-kninska županija
Upravno središte: Šibenik
Broj stanovnika (2021): 96 381
Površina: 2984 km²
sibensko-kninska-zupanija.hr
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Upravno središte: Vukovar
Broj stanovnika (2021): 143 113
Površina: 2454 km²
vusz.hr
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Upravno središte: Split
Broj stanovnika (2021): 423 407
Površina: 4540 km²
dalmacija.hr
XVIII. Istarska županija
Upravno središte: Pazin
Broj stanovnika (2021): 195 237
Površina: 2813 km²
istra-istria.hr
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Upravno središte: Dubrovnik
Broj stanovnika (2021): 115 564
Površina: 1781 km²
edubrovnik.org
XX. Međimurska županija
Upravno središte: Čakovec
Broj stanovnika (2021): 105 250
Površina: 729 km²
medjimurska-zupanija.hr
XXI. Grad Zagreb
Broj stanovnika (2021): 767 131
Površina: 641 km²
zagreb.hr