croatia.eu land and people
Parliamentary elections in 2007, citizens voting. Croatia is divided into 10 electoral constituencies, in each of which up to 14 representatives are elected. In addition, representatives of national minorities and the Croatian diaspora are also elected.
Political organisation

Electoral system

Politički sustav Hrvatske utemeljen je na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Ustavom je utvrđeno da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i izravnim odlučivanjem, a zajamčeno je pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Hrvatska je jedna od rijetkih država koja je u samo dvama desetljećima primijenila većinski i razmjerni izborni model te njihovu kombinaciju.

Na prvim višestranačkim izborima 1990. zastupnici su birani dvokružnim većinskim sustavom. Prijevremeni izbori 1992. bili su provedeni prema kombiniranomu izbornomu modelu. I prijevremeni izbori 1995. provedeni su prema kombiniranomu sustavu, ali je promijenjen omjer većinskih i listovnih mandata. U tim su izborima prvi put sudjelovali hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj (dijaspora), koji su u zasebnoj jedinici birali 12 svojih predstavnika. Zastupnici nacionalnih manjina birani su relativnom većinom glasova među pojedinačnim kandidatima. Izbori 2000. održani su prema razmjernomu izbornomu sustavu u 10 jedinica. Od 1990. do 2000. održana su i dva ciklusa izbora za Županijski dom Sabora (1993, 1997) prema razmjernomu sustavu, u kojem je svaka županija činila izbornu jedinicu s trima mandatima, a mjesta su se dijelila d'Hondtovom metodom.

Prema važećemu zakonu zastupnici se u jednodomni parlament (Sabor) biraju razmjernim izbornim sustavom uz mogućnost preferencijskoga glasovanja. U 10 izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika, 3 zastupnika biraju se u izbornoj jedinici za dijasporu, a 8 zastupnika u jedinici za pripadnike nacionalnih manjina. Mandati se raspodjeljuju prema d'Hondtovoj metodi, a izborni je prag 5%.

U Republici Hrvatskoj provode se i izravni predsjednički izbori u dvama krugovima glasovanja; ako u prvom krugu niti jedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova, u drugom se krugu natječu dvojica kandidata s najviše glasova iz prvoga kruga. Također se provode izravni izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Izbori za Europski parlament prvi su put održani u travnju 2013.

Političke stranke

Prve stranke u Hrvatskoj nastale su polovicom 19. st. za Habsburške Monarhije. Bile su to elitne stranke, kao što su Narodna stranka, Unionistička stranka i Stranka prava, a bavile su se ponajprije pitanjem državno-pravnoga statusa Hrvatske u okviru Monarhije. Prva masovna politička stranka bila je Hrvatska seljačka stranka (HSS), nastala iz Hrvatske pučke seljačke stranke (HPSS), koju su 1904. osnovali braća Antun i Stjepan Radić. HSS je bio najveća hrvatska stranka u prvoj polovici 20. st., osobito između dvaju svjetskih ratova. U socijalističkom režimu 1945–90. djelovala je samo Komunistička partija Hrvatske (poslije Savez komunista Hrvatske) kao dio jugoslavenske partije. U ozračju demokratizacije potkraj 1980-ih Savez komunista reformirao se u Stranku demokratskih promjena, potom u Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP), a nastale su i prve oporbene političke stranke, među kojima su bili Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatsko socijalno-liberalni savez (HSLS), koji je na prve slobodne izbore 1990. izašao u okviru višestranačke Koalicije narodnog sporazuma. Na tim je izborima pobijedio HDZ, postavši tako dominantnom strankom u razdoblju uspostave samostalne hrvatske države i demokratskoga političkog poretka 1990-ih. Broj stranaka 1990-ih i 2000-ih raste, pa je početkom 2023. u Hrvatskoj registrirana 161 politička stranaka, od kojih je 25 parlamentarnih.

Za hrvatski stranački sustav karakteristične su i stranke koje predstavljaju nacionalne manjine, ali i regionalne stranke, koje zastupaju interese pojedinih dijelova zemlje.